Jobbcentrum – vägen till jobb eller studier

Tre personer sitter i en soffa och samtalar.

Jobbcentrum erbjuder stöd och coachning till dig med behov av försörjningsstöd och som står utanför arbetsmarknaden eller om du har annan problematik som bidrar till ett utanförskap och svårigheter till inträde på arbetsmarknaden.

Målet är att du ska få det stöd som behövs för att få ett jobb eller utbilda dig.

Vilken hjälp kan jag få?

Vi har som uppdrag att erbjuda dig enskild vägledning till arbete eller samtala kring studier och kontakt med en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans med en av våra coacher kan du få hjälp att hitta vägen till samverkan med arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra myndigheter eller aktörer.

Jobbcentrum erbjuder hjälp med till exempel:

  • rådgivning
  • matchning mot jobb inom arbetslivet
  • vägledning till arbetsträning
  • praktik eller kortare yrkeskurser.

Vi kan också berätta vilka utbildningar som finns och hur du söker till dem.

När kan jag besöka Jobbcentrum?

Till Jobbcentrum kan du komma spontant, och besök behöver inte förbokas. Längst ner på denna sida hittar du öppettider och kontaktuppgifter.

Individanpassat stöd och uppsökande verksamhet

Jobbcentrum är kommunens gemensamma ingång till våra olika arbetsmarknadsinsatser och övrigt stöd inom området arbetsliv och försörjning. Vi anpassar vår verksamhet utifrån dina individuella behov.

Vi samarbetar med vuxenutbildningen för att fler långtidsarbetslösa ska kunna påbörja och klara av studier, och därmed förbättra sin ställning på arbetsmarknaden.

Vi samarbetar också med företag, organisationer, stiftelser, föreningar samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra myndigheter för att nå bästa möjliga resultat för de vi är till för.