Våld i nära relationer

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

Vi på Centrum mot våld i nära relation vänder oss till dig som är bosatt i Hudiksvalls kommun och som:

 • lever eller har levt i relation där du har varit utsatt för olika former av våld
 • har någon i din närhet som är utsatt eller utövar våld i en nära relation. Det kan tillexempel vara som vän, arbetskamrat eller arbetsgivare
 • utövar eller har utövat våld i nära relation.

Genom att söka hjälp och våga berätta kommer du att få stöd och vägledning i den livssituation du befinner dig i. I bland kan det ha gått år sedan uppbrottet, men du känner dig fortfarande inte fri. Du är också välkommen att höra av dig.

Vi erbjuder dig stöd i form av:

 • enskilda samtal som utgår ifrån och fokuserar på dig och det våld du har upplevt
 • gruppverksamhet.

Du får vara anonym. Det är kostnadsfritt och inga journaler förs. Vi har tystnadsplikt.

Våld i en relation börjar sällan på en gång, utan brukar komma gradvis. En person kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande.

Våld handlar inte bara om fysiska uttryck (fasthållande, sparkar, slag) utan även om psykiskt (kränkningar, hot, kontroll) och sexualiserat (kränkande beröringar eller oönskade sexuella handlingar) våld. Men även om att någon begränsar din rörelsefrihet och kontrollerar information och ekonomi

Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående

Det finns stöd för dig att få som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner. Du som är vuxen och använder våld mot någon i din närhet kan få stöd i att ta ansvar och bryta detta destruktiva beteende.

Du som använder våld i en nära relation och:

 • är över 18 år.
 • har använt våld mot din partner eller annan närstående. Det vanligaste är då fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.
 • inte har använt våld men känner rädsla för att det skall ske.
 • har problem med din aggressivitet/har svårt att kontrollera din ilska.
 • känner oro för att barnen far illa utifrån något av ovanstående.

Vi kan erbjuda:

 • rådgivning,
 • samtal och behandling individuellt.

Vi erbjuder dig stöd i form av enskilda samtal som utgår ifrån och fokuserar på dig och det våld du har utövat och upplevt.

Målsättningen är att du ska hitta ett alternativ till ditt beteende. Ett annat mål är att ge dig möjlighet att söka efter och förstå de bakomliggande orsakerna till varför du har använt våld, och att förstå hur den du utsatt för våld och de som eventuellt har varit närvarande när du varit våldsam känner sig och upplever dig.

Samtalen är kostnadsfria och vi arbetar under sekretess.

Vår behandling bygger på en metod som utarbetats vid Alternativ til vold i Oslo.

Här kan du läsa mer om ATV metoden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Våld är varje handling riktad mot en annan  person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”- Per Isdal

Nationell stödtelefon; Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Läs mer om Nationell stödtelefon; Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När det finns barn i familjen och det förekommer våld samarbetar vi med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet så att också barnet får stöd och hjälp.

Läs mer om orosanmälan för barn