Volontärbesök

En volontär är en person som gör en frivillig insats och bidrar till att skapa trivsel, trygghet och gemenskap för någon annan. Vill du ha besök av en volontär? Kontakta oss på Volontär Glada Hudik, så hjälper vi dig!

Att ta emot en volontär kan innebära: 

  • En stunds sällskap i hemmet
  • Promenader
  • Högläsning av tidning eller bok
  • Kunskapshjälp inom något område
  • Sällskap vid gruppverksamheter och evenemang

Vill du ha besök av en volontär?

Kontakta oss på Volontär Glada så förmedlar vi kontakten. Insatser från en volontär kostar inte något. 

Bra att veta

När du får besök av en volontär ersätter det inte annat arbete som utförs av utbildad och avlönad hemtjänstpersonal.

Vill du själv bli en volontär och hjälpa andra kan du läsa mer här.

Samarbete med ideella aktörer och föreningsliv

För oss i Volontär Glada Hudik är det viktigt och önskvärt att samarbeta med frivilligorganisationerna i Hudiksvalls kommun. Syftet med en kommunal volontärverksamhet är inte att konkurrera med de organisationerna som bedriver frivilligverksamhet.

Vid samarbete mellan Volontär Glada Hudik och föreningslivet har Volontär Glada Hudik en policy. För oss är det viktigt att de föreningar som tar emot volontärer ska:

  • vila på demokratiska grunder och värderingar om alla likas värde oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller religion.
  • vara etablerad och organiserad på så vis att föreningen har ett medlemsunderlag samt kan uppvisa stadgar.
  • I stadgarna ska det framgå att föreningen har ett demokratiskt förhållningssätt och där dess målsättning, syfte samt ändamål vilar på grunden om allas lika värde.