Dubbelspår på Ostkustbanan

Hudiksvalls tågstation

Trafikverket planerar och utreder för dubbelspår mellan Gävle-Sundsvall. Dubbelspår på Ostkustbanan är en av de viktigare utvecklingsfrågorna som kommunen arbetar med. Ett dubbelspår förkortar restiderna, säkrar att tågen går i tid och gör att det får plats fler tåg på banan. Med bra placerade stationslägen kan både Hudiksvall och Iggesund få förutsättningar att växa.

Ostkustbanan förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm, Arlanda och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. Järnvägen knyter samman de näraliggande kommunerna och gör det möjligt att dagpendla till arbete och studier. Sträckan mellan Gävle-Sundsvall är cirka 22 mil lång, enkelspårig och en av Sveriges mest belastade. Sträckan är även en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem.

Trafikverket planerar i etapper

Sedan 2010 utreder och planerar Trafikverket för ett dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall. Sträckan har delats in i etapper som är möjliga/rimliga att utreda för att sedan gå vidare och få beslut om finansiering av regeringen i kommande nationella infrastrukturplaner. Några delsträckor har redan beslut om finansiering och där sker planering av järnvägsbygget.

Läs mer om Trafikverkets arbete med att planera för ett dubbelspår:
Ostkustbanan dubbelspårsutbyggnad - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

En av etapperna rör lokaliseringen av ett framtida dubbelspår på sträckan Enånger-Idenor-Stegskogen som bland annat berör tätorterna Hudiksvall, Iggesund, Njutånger och Enånger. Kommunen har förordat ett Mittalternativ med stationsläge i Glysisområdet i Hudiksvall. Kommunen önskar en fördjupad utredning innan den kan ta ställning till stationsläget i Iggesund. Trafikverket väntas fatta beslut om lokaliseringsval på etappen under 2024.

Läs mer om Trafikverkets arbete med etappen Enånger-Idenor-Stegskogen:
Enånger-Idenor-Stegskogen (Hudiksvall) - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Ostkustbanebolaget skyndar på beslut om dubbelspår

Kommunen försöker påskynda beslutet om utbyggnad av dubbelspår. Detta sker bland annat via bolaget Nya Ostkustbanan AB som kommunen är delägare i.

Läs mer om Nya Ostkustbanan AB:s arbete:
Nya Ostkustbanan – Nya Ostkustbanan Länk till annan webbplats.