Havsläge Hudik!

Kvällsbild över Hudiksvall tagen från hamnen med spegelblankt vatten och kyrkan i bakgrunden. Längst upp på bilden mot natthimlen står det Havsläge Hudik!

Hudiksvall växer. Vi har ett unikt läge i Glada Hudik med närhet mellan hav, centrum och resecentrum. På Kattvikskajen pågår byggnationer och kommunen förbereder markanvisning av ytterligare kvarter. I söder, i privatägda Västra Hamnen, pågår planarbete. Djupestrand i östra hamnområdet är inflyttat och klart sedan ett par år.

Många vill vara med och skapa en ny stadsdel, med plats för bostäder, arbete och service. Även om du inte bor eller jobbar här kommer du att kunna njuta av havsläget, promenera längs havet, vistas i parkerna eller fiska strömming från kajen. Detta är en plats för alla.

Havsläge Hudik är den gemensamma nämnaren för arbetet med stadsutvecklingen som innehåller två delar med kommunen som markupplåtare:

Kattvikskajen

Vi bygger en levande stadsdel direkt vid havet som drar fördel av närheten till centrum och resecentrum. Kajerna är förstärkta och kommunen bygger ut infrastruktur i området. Gator och parker färdigställs nu och på en yta som kommunen reserverat för ett framtida hotell kommer en tillfällig park finnas för att erbjuda stadsodling och aktivitet i väntan på byggnationerna.

I foldern nedan kan du läsa mer om etapp 2 på Kattvikskajen:

Djupestrand

Med Köpmanberget i ryggen och havet i söderläge har vi byggt ett nytt bostadsområde med ca 80 hus och lägenheter. I området finns även Köpmanbergets strövområde och närmast kommer verksamheter att utvecklas invid fjärrvärmeverket.

Därutöver finns:

Västra Hamnen

I södra delen av kajområdet, historiskt präglat av sågverk och annan industri, utvecklar en privat ägare bostäder, verksamheter, service, marina och parker. En bärande tanke är att fortsätta utvecklingen av stad söderut via Kattvikskajen.