Pop-up parken

På Kattvikskajen kommer sommaren 2024 och 2025 en pop-up park finnas på den tomt som är reserverad för ett framtida hotell och där kommunen inväntar en bra intressent som kan få bygga på platsen.

Pop-up park innebär att ytan tas tillfälligt i bruk för att vara till nytta för dem som bor på platsen och rör sig i stadsdelen. När hotellbygget kommer igång tas parken bort, eller flyttas till en ny plats där den kan få ”popa-upp”.

På Kattvikskajen kommer erbjudas stadsodling, först och främst för dem som bor på kajen. Där kommer även finnas boulebanor och en sandstrand för sol och lek. Eftersom Västra tullgatan inte används som sommargata under 2024 kommer möbler från gatan användas i pop-up parken.

En betongpelare som blivit över från pålningen som gjorts för att bära upp husen på kajen har rests i en grönyta, för att påminna om grundläggningstekniken och väcka tankar hos den som passerar.