Renovering av Näsvikens skola

Inomhusmiljön på Näsvikens skola har varit under utredning under en lång tid. Här kan du följa renoveringen av Näsvikens skola för att komma till rätta med problemen.

Status för renovering av Näsvikens skola

Näsvikens skola kommer att renoveras. Först ut är renovering av taket. Ett startmöte är inbokat och projektledare kommer att utses.

Hus B har rivits och planen är att det ska ersättas med fyra nya klassrum och moduler under tiden för renoveringen.

Upphandlingar genomförs under hösten och renoveringen planeras att starta under våren.

Läs mer