Hudiksvalls kommun förbättrar sitt redan höga resultat i servicemätningen Insikt

Hudiksvalls kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt — en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag. Hudiksvalls kommun får ett totalt nöjd-kund-index (NKI) på 78 av 100, och har därmed ökat två enheter sedan 2021 då kommunen hade ett totalt NKI på 76.