Skriv kunskapsprov i alkohollagen

I samband med att du ansöker om alkoholtillstånd behöver du göra ett kunskapsprov gällande alkohollagen.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om vad som gäller för att göra ett kunskapsprov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var skriver jag provet?

Inför provet möts vi i Hudiksvalls kommuns Servicecenter i huvudentrén, Trädgårdsgatan 4.

Behöver jag ha med mig något?

Legitimation (id-kort, körkort, LMA-kort el dyl.) uppvisas vid provtillfället.

Hur går det till?

Provet ska skrivas efter att ansökan om serveringstillstånd har lämnats in till kommunen (detta för att vi ska veta vilken typ av prov du ska göra).

Vad innehåller provet?

Kunskapsprovet har olika antal frågor beroende av vilken typ av serveringstillstånd du söker, enligt följande:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (60 frågor)
 • Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet (60 frågor)
 • Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet (44 frågor)
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (44 frågor)
 • Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap (28 frågor)
 • Tillstånd för pausservering (28 frågor)
 • Tillstånd för provsmakning (28 frågor)

Provet är uppdelat i följande fyra områden:

 • alkoholpolitik
 • tillsyn
 • mat och utrustning
 • servering.

Hur lång tid har jag på mig?

För samtliga prov är maxtiden 90 minuter (120 minuter om du har bokat tolk- eller läshjälp)

När får jag veta hur det gick?

Du får skriftligt besked om ditt provresultat någon dag efter provet. För godkänt resultat krävs att du har svarat rätt på minst 75 % av samtliga frågor inom respektive frågeområde.

Om provet är godkänt får du ett intyg på att du klarat provet, om provet inte är godkänt skickas enbart resultatet. Det skickas till din folkbokföringsadress. Intyg på godkänt kunskapsprov är giltigt i 3 år i samtliga kommuner i Sverige.

Om jag inte klarade det, får jag göra om då?

Omprov får göras vid två tillfällen.

Får jag ta med några hjälpmedel till provtillfället?

Vid provtillfället får du ta med lexikon, ordbok el liknande. Det finns även möjlighet till tolkhjälp under provet, tänk dock på att meddela oss i god tid så vi har möjlighet att boka tolk. Du kan även få provet uppläst av kommunens handläggare, även detta ska meddelas oss i förväg. Provet kan även skrivas på engelska, franska och arabiska.

Hur bör jag förbereda mig?

På nationell nivå har det visat sig att provet är kunskapskrävande och fordrar noggranna förberedelser. Enligt vad som framgår i alkohollagen har kommunen dock inga synpunkter på hur den som ska göra provet har förvärvat sina kunskaper i alkohollagen.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt information som kan vara till hjälp i förberedelserna inför provet. Det finns även ett stort antal utbildningsanordnare som ger utbildning i alkohollagstiftningen.

Hur gör jag om jag vill ställa frågor?

Frågor om provet eller frågor kring serveringstillstånd kan du kontakta våra alkoholhandläggare. Har du frågor om själva provtillfället kontaktar du vårt servicecenter.

Anmäl dig till ett provtillfälle

Jag vill anmäla mig till kunskapsprov den: * (obligatorisk)
Jag vill anmäla mig till kunskapsprov den:


Ditt resultat och intyg skickas hit.

Dessa språk finns att välja på när du skriver provet. Du måste välja ett av dem * (obligatorisk)
Dessa språk finns att välja på när du skriver provet. Du måste välja ett av dem
Jag behöver tolk: * (obligatorisk)
Jag behöver tolk: