Bygga och gräva för dig som företagare

Maskin gräver vid vägkant.

Har du en verksamhet som bygger och gräver? Här hittar du som företagare information om regler och tillstånd.

Vill du använda dina schaktmassor från grävarbeten, vägbyggen eller vägreparationer som till exempel utfyllnad på din fastighet behöver du först anmäla det till Norrhälsinge miljökontor. Uppläggning av muddermassor kräver också en anmälan till oss oavsett om muddermassorna är förorenade eller inte.

Schakt- och muddermassor

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan till kommunen. På den här sidan kan du hitta information om bygglovsprocessens olika delar samt vad som gäller för olika typer av projekt.

Bygga

För att få gräva i allmän platsmark behöver du ansöka om grävtillstånd. Det är viktigt att vara ute i god tid.

Grävtillstånd och trafikanordningsplan