Kontaktmaterial - material som kommer i kontakt med livsmedel

Om du har en verksamhet som tillverkar, förädlar eller distribuerar/importerar kontaktmaterial i Hudiksvalls eller Nordanstigs kommun ska du registrera den hos Norrhälsinge miljökontor, som är kontrollmyndighet.

Plasthandskar, papperspåsar, kartonger, glas och köksredskap är exempel på kontaktmaterial. Det är produkter och material som kommer i kontakt med livsmedel direkt eller indirekt. Lagstiftningen om kontaktmaterial riktar sig till de företag som tillverkar eller släpper ut dessa material/produkter på marknaden eller som importerar kontaktmaterial från tredje land.

Du som till exempel har en restaurang eller annan livsmedelsverksamhet där ni använder köksredskap behöver inte göra en särskild registrering för kontaktmaterial. Hur ni hanterar kontaktmaterial följs upp inom den vanliga livsmedelskontrollen som miljökontoret gör hos din verksamhet.

Exempel på kontaktmaterial

Kontaktmaterial förkortas ibland FCM (Food Contact Materials). Det kan vara bland annat:

  • förpackningsmaterial för livsmedel, som plastpåsar, kartonger och folie
  • bordsartiklar, som porslin, glas, matbestick
  • köksredskap
  • köksapparater
  • delar av matlagningsapparater, som tätningar, slangar, rör och hjul
  • olika slags utrustning och ytskikt, som transportband och filterdukar.

Dessa verksamheter berörs

Företagare som tillverkar, distribuerar/importerar eller säljer kontaktmaterial eller produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel behöver anmäla sin verksamhet till Norrhälsinge miljökontor minst två veckor innan verksamheten startar.

Kontroll och avgift

Efter din anmälan kommer vi att kontrollera att verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Du betalar en avgift utifrån timtaxa efter att vi har kontrollerat din verksamhet.

Undantag från registrering

Dessa verksamheter behöver inte registreras:

  • Verksamheter som under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning avseende kontaktmaterial som understiger 80 000 kronor.
  • Verksamheter som under ett räkenskapsår beräknas tillverka, förädla eller distribuera/importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Som enhet räknas varje enskild produkt, till exempel räknas varje sugrör i ett flerpack som en enhet, 1 sugrör = 1 enhet.
  • Restauranger och annan livsmedelsverksamhet som hanterar kontaktmaterial.

Anmäla verksamhet

Anmälan sker via blanketten ”Anmälan om registrering av kontaktmaterialverksamhet HK1499”.

Sveriges kommuner har fått ett utökat kontrollansvar för material som kommer i kontakt med livsmedel. Konsumenten ska kunna känna sig trygg med att material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel inte avger kemikalier och ämnen i nivåer som är skadliga för hälsan. Likaså ska tillverkaren eller de företag som släpper ut dessa material på marknaden vara säkra på att deras produkter inte innebär någon hälsorisk.

På Livsmedelsverkets webbplats finns mer information om kontaktmaterial och lagstiftningen.Kontaktmaterial (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta Norrhälsinge miljökontor via e-post:miljokontoret@hudiksvall.se

alternativt ringa och be om att få bli kopplad till en livsmedelsinspektör:0650–19 000