Gällande detaljplaner

Efter att beslutet om att anta detaljplan har vunnit laga kraft börja den gälla, vilket innebär att detaljplanen nu reglerar hur marken får användas och bebyggas. Här hittar du alla gällande detaljplaner i Hudiksvalls kommun.

Sök efter detaljplaner antingen i webbkartan eller i listan. I webbkartan söker du efter detaljplaner genom att i sökrutan skriva in fastighetens namn, adress eller namnet på detaljplanen. Du kan zooma på kartan med hjälp av plus- och minustecknen. Önskar du se kartan i full utbredning tycker du på ikonen ”visa stor karta” som finns uppe i vänstra hörnet av kartan.

I vissa fall kan du få tillgång till planhandlingar (plankarta, planbeskrivning) direkt via webbkartan. I vissa fall behöver du kontakta byggnadsnämnden för utlämnande av planhandlingar.