Tilläggsbelopp för fristående enheter

Fristående enheter kan ansöka om tilläggsbelopp för vissa kostader.

Du som fristående enhet kan ansöka om tilläggsbelopp för:

Extraordinära stödåtgärder till ett barn eller elev med omfattande behov av särskilt stöd

  • Modersmålsundervisning

Obligatoriskt anordnad lovskola