Garanterat bra böcker

Publicerad den 5 juni 2020

Under namnet Garanterat bra böcker vill Statens Kulturråd synliggöra de litteraturstödda böckerna på biblioteken runt om i Sverige. Hudiksvalls bibliotek deltar i projektet som kan följas via sociala medier.

- Hudiksvalls bibliotek har givetvis tagit chansen att söka extra medel för läsfrämjande insatser kring Garanterat bra böcker. Glädjande nog har vi tagit hem full pott som vi nu vill ska komma kommunens invånare till godo, säger bibliotekschef Johan Anderung.

Böckerna som fått litteraturstöd av Kulturrådet kommer att exponeras i en särskild hylla i Kulturhusets foajé och i en hylla som kommer att cirkulera på filialer med start på Delsbo bibliotek. Förhoppningsvis inbjuder de extra fina böckerna till kravlös lust- eller lusläsning.

De lånas på vanligt sätt via bibliotekens låneautomater men böckerna är i övrigt inte biblioteksutrustade eftersom de ofta har ett påkostat utförande vars upplevelse kan förstöras av bokplast. Lånetiden på fyra månader är också extra generös.

Den som vill undvika biblioteksbesök under pandemitider är välkommen att kontakta biblioteket för att få en påse garanterat bra böcker att hämta på avtalad tid utanför entrén.

En del av bidraget komer att användas till möbler som ännu inte finns på plats. Vi kan även se fram emot ett eller annat författarbesök med någon författare som finns representerad bland böckerna. Allt kan följas via sociala medier under hashtaggen #garanteratbraböcker och på sidan Hudiksvall.se/bibliotek.

Våga testa en garanterat bra bok!

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050