Lov- och sommarlovsaktiviteter

Nu finns det möjlighet för din förening att söka bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga, 6–15 år.

Föreningar kan få bidrag till att arrangera aktiviteter som fotboll och ridning eller kanske gerillaslöjd, dans eller fågelskådning.

Vi strävar efter att få till ett så brett utbud som möjligt. Utifrån barnkonventionen och alla barns rätt till fritid, lek och kultur, uppmanar vi er att planera för aktiviteter som tar hänsyn till barns olika förutsättningar och behov.

Vem kan ansöka?

Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer inom Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra aktiviteter under sommarlovet 2021. Föreningar som vill söka bidrag till sommarlovsaktiviteter ska uppfylla följande kriterier:

  • Aktiviteterna ska vara gratis.
  • Aktiviteterna ska vara riktade till barn och ungdomar mellan 6 och 15 år.
  • Aktiviteterna ska vara utomhus.
  • Aktiviteterna ska följa Folkhälsomyndighetens och de regionala och lokala riktlinjer som finns för att undvika smittspridning. Är ni osäkra eller har frågor rekommenderar vi att ni rådgör med er riksorganisation.
  • En riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens mall ska göras och bifogas ansökan.

Ansökan

Ansökan ska vara Kultur och Fritid tillhanda senast 16 maj.

Kan du inte använda e-tjänsten?

Behöver du pappersblanketter kan du kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter under "Kontakt" här på sidan.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050