Idéburet offentligt partnerskap, IOP

Hur kan kommunen och föreningslivet samarbeta?

Vid sidan av kommunens föreningsbidrag kan kommunen och föreningslivet teckna avtal, Idéburet offentligt partnerskap – IOP.

Utgångspunkten är ett ömsesidigt behov och ett gemensamt mål. Föreningen har ibland bättre förutsättningar än kommunen att lösa uppgiften genom till exempel kontaktnät och lokal förankring. Kommunen kan ha resurser som föreningen har behov av, till exempel kontakter, kompetens eller lokaler. IOP är ett långsiktigt engagemang med en ömsesidig dialog utifrån de olika aktörernas förutsättningar.

Vill du veta mer om IOP? Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen, strateg för social hållbarhet.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050