Fågelhällan

Fågelhällan är ett område med geologiskt intressanta miljöer beläget ca 28 km söder om Hudiksvall. Inlandsisar och havets påfrestningar har under flera tusen år skapat denna bergiga terräng.

Dels finns här högt belägna och kalspolade berghällar med en gles hällmarkstallskog men det kanske mest utmärkande är de många klapperstensfälten.

Ansamlingen av klapperstensfält på Fågelhällan är länets största och bäst utvecklade "inlandsklapperfält". Areal: 381 ha.

Områdesbeskrivning

Fågelhällan ligger väster om Ångersjön i Enånger och reser sig 184 m över havet. Berget är den vågiga bergkullterrängens yttersta utlöpare mot öster och reser sig 100 m eller mer över kustterrängens betydligt mindre kullar. Det har därför varit utsatt för en mycket kraftig vågpåverkan från både norr, öster och söder.

De högsta delarna av berget består av kalspolade hällmarker med gles hällmarkstallskog. På de hårdast påverkade sluttningarna utbreder sig vidsträckta klapperstensfält. De har en utbredning i höjdled från ca 80 till 160 m ö h.

Det största sammanhängande fältet är mer än en kilometer långt och omsluter bergets södra och östra sidor. Dessutom finns här ytterligare att stort antal mindre vegetationsfria klapperstensfält av varierande storlek och utbredning. Övriga delar av sluttningen intas av mer eller mindre gles barrskog och inom hela området och på alla nivåer finns vackert utbildade terrasser och strandvallar.

Ansamlingen av klapperstensfält på Fågelhällan är länets största och bäst utvecklade "inlandsklapperfält". Fågelhällan är riksintresseområde för naturvård.

Hällmarker och terassformationer, bergets sydöstra sida.

Här kan du se bildspelet Värdefull naturöppnas i nytt fönster.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050