Babysim och minisim

armpuffar och badleksaker i olika färger.

Babysim och minisim är en rolig familjeaktivitet där vi jobbar med motorisk stimulans, vattenvana och vattensäkerhet. Att börja simma tidigt med ditt barn ger en positiv början på livet. Att få ett naturligt förhållningssätt till vatten är underbart. Ni njuter, ni utvecklas och ni lär er vattensäkerhetsövningar.

Alla barn från 3 månader och upp till 4 år kan delta. Kurserna består av 8 simtillfällen. Grupperna består av minst fem men max sju barn.

Vi är sju utbildade instruktörer som arbetar efter Svenska Babysimsförbundets och Socialstyrelsens riktlinjer.

Vi har nya kurser för dig och ditt barn alltefter att det blir äldre och får mer kunskaper. Nedan hittar ni våra olika steg.

Våra kurser

För vem?

Nybörjare från tre månader.

Mål:

Grundläggande vattenvana och skapa en trygghet mellan barn och förälder i vattnet. Att barnet lär sig att koppla sina egna rörelser till att ta sig fram i vattnet.

För vem?

Ca 5-13 månader.

Mål:

Fortsatt ökad vattenvana och trygghet för både barn och föräldrar i och under vattnet. Att utveckla barnet till att bli mer självständigt i vattnet genom bland annat fria sim.

För vem?

Ca 7-13 månader.

Mål:

Att utveckla barnets vattenvana och trygghet i och under vattnet. Vi fortsätter att öka barnets självständighet i vattnet genom fria sim och att simma mot ett mål. Att barnet blir vattensäkrare genom att med hjälp, kunna vända tillbaka till kanten, hålla sig fast och ta sig upp.

För vem?

Ca 12-24 månader.

Mål:

Att fortsätta utveckla simningen under vattnet genom fria sim och att simma mot ett mål. Att barnet blir vattensäkrare genom att kunna tippa i baklänges från matta och rotera till mage med hjälp för att sedan klättra upp för kant eller matta själv. Att simma en sträcka själv för att sedan vända till rygg och flyta i tre sekunder med hjälp.

För vem?

Ca 12-24 månader.

Mål:

Att fortsätta utveckla simningen under vattnet genom utökade sträckor av fria sim. Barnet ska kunna flyta på rygg i fem sekunder med hjälp och sedan rotera till mage utan hjälp.

För vem?

Från ca 24 månader.

Mål:

Barnet ska kunna ryggflyta i 10 sekunder med hjälp och sedan kunna rotera till mage utan hjälp. Barnet ska huvuddyka från kant eller matta och sedan vända tillbaka till kanten och klättra upp. Vi jobbar med pop-up tekniken där barnet simmar en längre sträcka under vattnet för att sedan få hjälp av den vuxne att komma upp till ytan, hämta luft för att sedan fortsätta simsträckan under vattnet.

För vem?

Från ca 24 månader. (Förutsatt att man gått delfinen)

Mål:

Fortsättning på delfinen 1. Fortsätta jobba med pop-up tekniken för att kunna simma en längre sträcka. Förberedelser inför stora bassängen. Testa simma i stora bassängen en del av lektionen.

För vem?

Minisim i stora bassängen. Ca 2-4 år.

Mål:

Utveckla simkunskaperna i och under vattnet. Simma längre sträckor med och utan simhjälpmedel. Testa att flyta utan hjälpmedel eller stöd av vuxen i någon/några sekunder.

För vem?

Minisim i stora bassängen. Ca 2-4 år.

Mål:

Kunna genomföra större delar av lektionsmomenten utan flythjälpmedel. Bli mer och mer självständig.

Anmälan och tider till babysim och minisim

Anmälan till babysim sker via FRI passboknings webbsida. Där ser du också tider och de olika grupperna för babysim.

Kostnad för babysim och minisim

Taxor och avgifter för badhusen