Använda biblioteket

Närbild på en gulmålad bokhylla fylld med böcker i olika färger. En person är precis på väg att ta en bok ur bokhyllan.

Det är mycket du kan göra på våra bibliotek så som att låna böcker, filmer och tidsskrifter, använda datorer och söka i databaser.

Alla folkbibliotek i Gävleborgs län, med det gemensamma namnet HelGe-biblioteken, samarbetar för att använda bibliotekens resurser på ett mer ändamålsenligt sätt och för att erbjuda länets invånare ännu bättre biblioteksservice.

Vi är cirka 180 anställda på 46 HelGe-bibliotek, har över 1 miljon böcker och boktransporter går mellan huvudbiblioteken 3 gånger i veckan. Bibliotekens medier är tillgängliga för alla låntagare i alla tio kommuner, vilket innebär att du som låntagare har tillgång till ett mycket stort mediebestånd. Vi har ett gemensamt lånekort och du kan låna, återlämna och reservera på samtliga HelGe-bibliotek.

Länk till Helge-bibliotekens webbkatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns olika saker du kan göra på biblioteket:

  • Låna böcker, ljudböcker, e-böcker, tidningar, tidskrifter, filmer, musik-cd, noter och tv-spel
  • Använda en dator
  • Söka i databaser och arkiv

Avgifter för biblioteken

Alla medier är gratis att låna på biblioteken. Men om du skadar eller förlorar utlånat material utgår en avgift. Vi tar också en avgift för kopior och utskrifter. Här hittar du mer information om våra avgifter:

Avgifter för biblioteken