Att låna på våra bibliotek på våra bibliotek

Mamma läser med sitt barn ur en barnbok som de håller framför sig.

Idag är bibliotekens hyllor inte bara fyllda med böcker. Det finns även film, musik och tidskrifter. Vår åldersgräns på filmer är 15 år. Alla medier är gratis att låna.

Hur länge får jag låna?

Lånetiden är normalt 28 dagar. Vissa medier och efterfrågat material har kortare lånetid. Sista återlämningsdag anges på lånekvittot. Du ser det också på ditt lånekonto när du loggar in på Helgebiblioteken.se.

Får jag låna om?

Behöver du längre lånetid kan du oftast göra omlån. Det ska göras innan lånetiden går ut. Omlån kan göras på biblioteket, per telefon eller via Helgebiblioteken.se. Om du inte gjort omlån via HelGebiblioteken.se tidigare så finns en instruktion hur du går tillväga på hemsidan.

Vad gör jag om boken jag söker inte finns inne på biblioteket?

I vår webbkatalog på Helgebiblioteken.se kan du söka och reservera medier inklusive det som är utlånat och media som finns inne på något av biblioteken i HelGe-samarbetet. När du har hittat det du letat efter gör du en reservation, där väljer du även hämtställe. Det går också bra att vända sig till bibliotekspersonalen så hjälper de dig att reservera.

Kan jag beställa böcker och andra medier som inte finns i HelGe-bibliotekets webbkatalog?

Det går att lämna inköpsförslag på medier som inte finns i Helge-bibliotekets webbkatalog. Vi förmedlar även medier från andra bibliotek via fjärrlån. Det är det utlånande biblioteket som bestämmer om de lånar ut och hur länge. Om boken eller medien är reserverad kan väntetiden bli längre.

Länk till mer information om fjärrlån

Vad händer om jag lämnar tillbaka lån för sent?

Vi tar ut en förseningsavgift på 1 krona per dag och lån för medier som inte lämnas tillbaka i god tid. Om inte förseningsavgiften betalas direkt vid återlämningen, skapas det en skuld på ditt lånekort.

Vid en sammanlagd skuld på 100 kronor eller mer spärras ditt kort tills avgiften är betald. Förseningsavgifter skickas inte hem med räkning, utan dessa måste betalas på biblioteket.

Måste alla betala förseningsavgift?

Det blir ingen förseningsavgift vid lån av barn- och ungdomsböcker och inte heller vid lån av talböcker (DAISY).

Barn och ungdomar betalar inte förseningsavgift.

Förseningsavgift tas ut från första dagen efter förfallodagen.

Hur ser jag om jag har avgifter på mitt lånekort?

Förseningsavgifter syns på lånekvittot du får när du lånar. Du kan också logga in på HelGe-bibliotekens katalog för att se dina avgifter. Det är även möjligt att komma och fråga personalen på ditt bibliotek.

Vad händer om jag skadar eller tappar bort det jag lånat?

Om du skadar eller tappar bort det du lånat måste du ersätta det. Du betalar då en ersättningsavgift. Hur mycket du behöver betala beror på vilken typ av medie det är.

Vad händer om jag inte återlämnar det jag lånat?

Om materialet inte lämnas tillbaka efter påminnelse, skickas det en räkning till din folkbokföringsadress och lånekortet spärras.

När lånekortet är spärrat går det inte att låna hem medier eller boka dator på biblioteket. Denna spärr tas bort när materialet är återlämnat.

Hur ser jag om jag har avgifter på mitt lånekort?

Förseningsavgifter syns på lånekvittot du får när du lånar. Du kan även logga in på Helgebiblioteken.se för att se dina avgifter. Det går även bra att komma och fråga bibliotekspersonalen på ditt bibliotek.

Vad händer om jag skadar eller tappar bort det jag lånat?

Om du skadar eller tappar bort det du lånat måste du ersätta det. Du betalar då en ersättningsavgift.

Länk till mer information om våra avgifter

Vad händer om jag inte återlämnar det jag lånat?

Om materialet inte lämnas tillbaka efter påminnelse, skickas en räkning och lånekortet spärras. När lånekortet är spärrat går det inte att låna hem medier eller boka dator på biblioteket. Spärren tas bort när lånen lämnas tillbaka eller räkningen har betalats.

Vad händer om jag har hittat boken som jag har fått hem en räkning på?

Om inte räkningen har gått ut, kan du ta med den och boken till biblioteket så skrivs räkningen av.

Kan jag få tillbaka pengarna om jag har betalat räkningen och sedan hittat boken?

Du kan inte få tillbaka pengarna, men får behålla den återfunna boken.