Avgifter för bibliotek

Närbild på en hand som bläddrar bland olika böcker

Om du lämnar tillbaka dina lån för sent, skadar eller förlorar utlånat material, utgår avgift enligt nedan. Om värdet av det förkomna överstiger schablonpriset debiterar biblioteket enligt det högre värdet.

Biblioteket ansvarar ej för eventuella uppkomna skador på låntagarens tekniska utrustning.

Förseningsavgift

Förseningsavgift


Avgift

Förseningsavgift (från 18 år)

1 krona/dag

Förseningsavgift för TV-spel

10 kr/dag

Maxbelopp förseningsavgift per media

100 kronor

Maxbelopp förseningsavgift per tillfälle

200 kronor


Ersättningsavgift för förlorade eller skadade medier

Ersättningsavgift för förlorade eller skadade medier

Typ av medie

Avgift

Vuxenbok, ljudbok

300 kronor

Barnbok, ljudbok

200 kronor

Musik-CD

200 kronor

Barnmusik-CD

150 kronor

Talbok (DAISY)

150 kronor

Språkkurs

500 kronor

Tidskrift

50 kronor

Film

500 kronor

TV-spel

700 kronor

Lånekort, ersättningskort

20 kronor


Avgifter för särskilda tjänster, från 18 år om inget annat anges

Avgifter för särskilda tjänster, från 18 år om inget annat anges

Typ av tjänst

Avgift

Fjärrlån utanför Sverige

Enligt kostnad

Kopior av artiklar från

universitets- och högskolebibliotek

Enligt kostnad


Avgifter för kopior och utskrifter på biblioteket

Avgifter för kopior och utskrifter

Pappersstorlek

Avgift

A4 (svartvit)

2 kronor/sida

A4 (färg)

4 kronor/sida

A3 (svartvit)

4 kronor/sida

A3 (färg)

8 kronor/sida