Läsa på olika sätt

Bild tagen uppifrån på en man som sitter i grå fåtölj och läser tidningen. Bredvid står ett litet vitt runt bord och på det ligger flera tidningar.

Biblioteket är till för alla. Har du till exempel svårt att komma till biblioteket eller att läsa tryckt text? Här kan du hitta information om vilka olika medier och service biblioteket erbjuder.

Boken kommer

Boken kommer är en kostnadsfri service till dig som på grund av rörelsehinder, funktionshinder, hög ålder eller långvarig sjukdom inte själv kan komma till biblioteket.

Som Boken kommer-låntagare kan du få böcker, tidskrifter, musik och ljudböcker hem till dig. Vi ordnar så att de böcker och andra medier du beställer lämnas och hämtas hemma hos dig. Leverans sker 1 gång per månad. Beställning görs via telefon hos Hudiksvalls bibliotek.

Talböcker/DAISY

Talböcker är till för dig med läshinder och som har svårt att läsa tryckt text.

En talbok är en inläst bok på CD-rom som kallas DAISY (DAISY=Digitalt Audiobaserat Informations-System). DAISY-talböckerna är små och lätta och består av en CD-rom skiva i en särskild box. I DAISY-talboken är innehållet lätt att hitta. De ska inte förväxlas med ljudböcker som alla får låna och som finns att köpa ute i handeln.

Det finns olika typer av talböcker/DAISY: vanlig DAISY med bara ljud på en skiva (TC), DAISY med både text och ljud på en skiva (TD) och bok & DAISY.

Man kan lyssna på DAISY-skivor med antingen en DAISY-spelare eller en modern CD-spelare som kan spela mp3-skivor. Det är också möjligt att lyssna på talboken via dator, då behöver man ett läsprogram som man kan ladda ned via internet.

Du som inte själv kan ta dig till biblioteket har möjlighet att ringa och beställa talböcker och få dessa hemsända gratis med post.

Kontakta ditt närmaste bibliotek så får du hjälp med beställningarna.

Legimus

Förutom de fysiska medierna som finns att låna på biblioteket har personer med läsnedsättning också rätt att skaffa ett eget nedladdningskonto på Legimus.

Med ett eget nedladdningskonto så kan du själv ladda ner talböcker till skiva, dator, Ipad, surfplatta eller mobiltelefon. Detta kan vi hjälpa dig med på biblioteket.

Ett sådant konto kan vi ordna åt dig på biblioteket. Beställ gärna tid i förväg eftersom det kan ta ett tag att fixa ett konto och visa hur man använder det. Om det är ett barn under 18 år det gäller så måste en förälder följa med och ge sitt godkännande.