Här hittar du datum och tider för när mobila biblioteket kommer till Sandvalla förskola, Sandvalla skola förskoleklass-årskurs 2 och Malsta skola.

Mobila biblioteket kommer följande tisdagar

Våren 2023

  • 31 januari
  • 28 februari
  • 4 april
  • 9 maj
  • 13 juni

Hösten 2023

  • 12 september
  • 10 oktober
  • 14 november
  • 12 december

Hållplatser och tider

Sandvalla förskola och skola, åk F-3: 09.00-10.45

Malsta förskola och skola: 12.10-14.00