TUR 16: Björkberg, Lingarö, Tolsta, Sörskogen

Mobila biblioteket kommer följande torsdagar

Våren 2022

 • 3 februari
 • 3 mars
 • 7 april
 • 19 maj
 • 16 juni (endast Lingarö, Tolsta, Sörskogen)

Hösten 2022

 • 15 september
 • 12 oktober
 • 16 november
 • 15 december

Hållplatser och tider

 • Björkbergs förskola 
  09.00-09.30
 • Björkbergs skola
  09.40-11.40
 • Lingarö
  13.00-13.45
 • Tolsta
  14.00-14.20
 • Sörskogen
  14.30-15.00