Mobila biblioteket kommer varannan tisdag, ojämna veckor, 11 januari till 18 juni. 13 augusti till 17 december.

Hållplatser och tider

Näsvikens bygdegård: kl. 16.30–19.00