Ordningsregler på våra bibliotek

Bokhyllor fyllda med böcker.

Alla har vi ett gemensamt ansvar för trivseln på våra bibliotek. För att skapa den bästa miljön följer här några ordningsregler som du behöver respektera vid ditt besök.

 • Biblioteket ska vara en helt drogfri miljö. Alkohol och droger får inte tas med in eller brukas i lokalen.
 • Det är inte tillåtet att vistas i biblioteket om man är påverkad av alkohol eller droger.
 • Våra besökares integritet är viktig för oss. Därför är det inte tillåtet att
  fotografera eller filma i lokalen utan att ha fått tillstånd till detta av
  bibliotekschefen.
 • Plocka undan efter dig och hjälp oss att ta hand om vårt
  gemensamma bibliotek.

Regler under självserviceöppet

Utöver ovan ordningsregler är det ytterligare ett antal regler som du behöver förhålla dig till om du besöker något utav våra bibliotek under självserviceöppet. Tänk på att dina besök under självserviceöppet registreras i en logg. Om du inte följer reglerna, förlorar du rätten att använda tjänsten.

Regler under självserviceöppet:

 • Bibliotekskortet som är registrerat för självserviceöppet är personligt och får inte lånas ut.
 • När biblioteket är självserviceöppet får du inte släppa in någon annan än familjemedlemmar som du själv ansvarar för.
 • Det är viktigt att du känner till bibliotekets utrymningsvägar och var brandsläckare finns. Den informationen får du av personalen i samband med att du ansöker om behörighet för självserviceöppet.
 • Om du råkar släppa in någon obehörig eller uppmärksammar någon
  olämplig händelse i biblioteket, är du skyldig att rapportera det till
  personal, mejla eller ring under bemannad öppettid.
 • Lämna biblioteket senast klockan 21. Ett högtalarsystem varnar i god tid. Kontrollera att dörren slagit igen och är låst när du gått ut. Larmet kopplas på automatiskt efter stängning.