Självserviceöppet på biblioteken

Person som bläddrar bland flera böcker

Självservice finns på alla bibliotek i Hudiksvalls kommun. Det innebär att du har tillgång till biblioteken utanför de ordinarie öppettiderna. Allt du behöver är ett bibliotekskort med pinkod. Välkommen att använda bibliotekets tjänster, när det passar dig bäst!

Självserviceöppet innebär att du kan nyttja biblioteket ännu mer – även utanför ordinarie öppettider. Du kan välja att komma hit när biblioteken har öppet och det är personal på plats, eller så kan du gå hit under självserviceöppet. Hör bibliotekspersonalen berätta:

Under självserviceöppet kan du göra allt som du kan göra under ordinarie öppettider, förutom att få hjälp av personalen. Du kan låna, återlämna och läsa böcker eller dagstidningar. Du kan hämta reservationer, använda våra datorer, skrivare och wifi. Du kan komma och skapa med dina barn, lägga pussel, måla och läsa böcker eller nyttja biblioteket för studier. Eller så kanske du bara vill ha en lugn plats att sitta på.

Vilka bibliotek har självserviceöppet och när?

Alla bibliotek inom Hudiksvalls kommun har självserviceöppet alla dagar i veckan klockan 8 –21. Observera att ordinarie bemannade öppettider finns kvar som vanligt. 

Läs mer om respektive bibliotek och ta del av öppettiderna:

Bibliotek

Hur får jag tillgång till självserviceöppet?

För att komma in på biblioteket utanför ordinarie öppettider så behöver du ansöka om behörighet för självserviceöppet. Alla som har fyllt 18 år kan göra det. Så här går du tillväga:

Först behöver du besöka ett bibliotek under bemannad öppettid för att skaffa ett lånekort med pinkod. Se alla bibliotek och deras öppettider:

Bibliotek

Det är det lånekortet och pinkoden (eller personnummer) som du använder för att komma in på biblioteket under självserviceöppet.

När du går till biblioteket för att skaffa ditt lånekort med pinkod så får du samtidigt en genomgång av vad det är som gäller, som till exemepl vilka ordningsregler du måste följa och hur det går till i praktiken när du besöker biblioteket under självserviceöppet. Du kommer också få en genomgång kring nödutgångar.

Här kan du läsa mer om ordningsreglerna på våra bibliotek:

Ordningsregler på våra bibliotek

När du har tagit del av informationen under ditt besök på biblioteket så kommer du få fylla i ett avtal för självserviceöppet. Då godkänner du också att du kommer att följa bibliotekets ordningsregler.

OBS! Du får inte automatiskt självservicebehörighet till kommunens alla bibliotek efter du skrivet under avtalet på ett bibliotek. Du måste med andra ord ansöka om behörighet på ett bibliotek i taget om du vill ha tillgång till fler. Anledningen är att biblioteken har olika nödutgångar och annan viktig information som du måste ta del av innan du kan få behörighet till det specifika biblioteket.

Vill du ha tillgång till självserviceöppet på fler än ett bibliotek?

Du får inte automatiskt självservicebehörighet till kommunens alla bibliotek efter du skrivet under avtalet på ett bibliotek. Du måste med andra ord ansöka om behörighet på ett bibliotek i taget om du vill ha tillgång till fler. Anledningen är att biblioteken har olika nödutgångar och annan viktig information som du måste ta del av innan du kan få behörighet till det specifika biblioteket.

Hur kommer jag in under självserviceöppet och vad behöver jag tänka på?

När du har har fått ditt lånekort och pinkod är det bara att göra ett besök. Men kom ihåg att när du befinner dig på biblioteket är det viktigt att du följer våra ordningsregler.

För att komma in på biblioteket under självserviceöppet skannar du ditt lånekort på dosan som sitter vid sidan om dörren eller knappar in ditt personnummer. Därefter knappar du in din pinkod . Gå sedan in genom dörren när texten "Dörren är öppen" visas på dosans dispay.

Panel där du skannar ditt kort för självserviceöppet

Lämna biblioteket senast klockan 21. Ett högtalarsystem varnar i god tid. Kontrollera att dörren slagit igen och är låst när du gått ut. Larmet kopplas på automatiskt efter stängning.

Om du befinner dig på biblioteket är det viktigt att du följer våra ordningsregler. Dina besök under självserviceöppet registreras i en logg. Om du inte följer reglerna, förlorar du rätten att använda tjänsten.

Ta del av bibliotekens ordningsregler här:

Ordningsregler på våra bibliotek

Under självserviceöppet kan du:

  • låna och återlämna böcker
  • hämta reservationer
  • använda bibliotekets datorer och göra utskrifter
  • använda det trådlösa nätverket
  • studera
  • läsa dagstidning
  • Skapa, måla och spela spel
  • eller så kanske du bara vill ha en lugn plats att vara på.

Om du vill ha personlig service, besök biblioteket när personal finns på
plats eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Övriga frågor och svar om självserviceöppet

Reservationer hittar du med hjälp av löpnumret i ditt reservationsmeddelande.

Närbild på böcker i bokhylla med kvitton med löpnummer

Avgifter för utskrifter och kopiering kan betalas via swish. Swishnummer finns på plats vid kopieringsmaskinen.

Nej det kan du inte. Om du har en skuld så måste du betala den när personal finns på plats.

Alla som har fyllt 18 år kan ansöka om behörighet för självserviceöppet.

Lämna biblioteket om det inte känns tryggt. Det är också bra om du berättar för oss vad som hänt. Det kan du göra genom att mejla eller ringa biblioteket, alternativt komma in och prata med personalen under ordinarie öppettider. Personer som inte följer ordningsreglerna får inte behålla sin behörighet.

Du hittar kontaktuppgifter till respektive bibliotek här:

Bibliotek

Om det inte finns någon personal på plats kan du testa ringa Hudiksvalls bibliotek. Deras kontaktuppgifter hittar du här:

Hudiksvalls bibliotek

Kan inte de hjälpa dig rekommenderar vi att du mejlar biblioteket, alternativt återkommer en annan dag under ordinarie öppettider.

Här ser du alla bibliotek och deras öppettider:

Bibliotek

Vi vill ju erbjuda bibliotekets tjänster i så stor omfattning som möjligt och vi vill vara så tillgängliga som möjligt. Även på kvällar, helger och på sommaren.

Du kanske inte har möjlighet att besöka biblioteket på de ordinarie öppettiderna och genom självserviceöppet kan du ändå ta del av bibliotekets tjänster.

Det kan till exempel vara barnfamiljer som arbetar och har barn på förskolan och som inte kan besöka oss under våra vanliga öppettider som istället kan gå hit under självserviceöppet på exempelvis en söndagseftermiddag eller på helgen eller kan det vara studenter som kommer hit och pluggar på helger och kvällar.

Självserviceöppet innebär att vi kan ge bättre och mer service till våra välbekanta besökare, men också vara öppna och tillgängliga för de som är nya på biblioteket, som annars inte kan besöka oss.

Nej, du måste ansöka om behörighet till självserviceöppet till ett bibliotek i taget. Du får med andra ord inte automatiskt självservicebehörighet till kommunens alla bibliotek efter du skrivet under avtalet på ett bibliotek. Anledningen är att biblioteken har olika nödutgångar och annan viktig information som du måste ta del av innan du kan få behörighet till det specifika biblioteket.

Nej, självserviceöppet innebär inte att de ordinarie öppettiderna har minskat. Vi vill ju erbjuda bibliotekets tjänster i så stor omfattning som möjligt och vi vill vara så tillgängliga som möjligt. Även på kvällar, helger och på sommaren. Självserviceöppet möjliggör att vi kan erbjuda bibliotekets tjänster i ännu större utsträckning.