Fritidsbidrag

Två killar ombytta för att spela fotboll sitter vid några utebänkar i Borgarparken. Den ene sitter på bordet och håller i en rosa fotboll.

Alla idrotts- och ungdomsföreningar som söker bidrag från Kultur- och fritidsnämnden ska årligen i samband med ansökan lämna in verksamhetsberättelse, justerat årsmötesprotokoll samt alkohol- och drogpolicy.

Driftsbidrag för föreningsägd idrottsanläggning

Investeringsbidrag för föreningsägd anläggning

Hyresbidrag för barn- och ungdomsverksamhet

Lokalt aktivitetsstöd ungdom (LOK-stöd)

Läs mer om riktlinjer

Allmänna bestämmelser föreningsbidrag Kultur och fritid