Fritidsbidrag

Två killar ombytta för att spela fotboll sitter vid några utebänkar i Borgarparken. Den ene sitter på bordet och håller i en rosa fotboll.

Idrotts- och ungdomsföreningar kan söka bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. Här hittar du information om de olika bidragen.

Alla idrotts- och ungdomsföreningar som söker bidrag från Kultur- och fritidsnämnden ska årligen i samband med ansökan lämna in verksamhetsberättelse, justerat årsmötesprotokoll samt alkohol- och drogpolicy.

Villkor för att få bidrag

Här kan du läsa om vilka villkor en förening ska uppfylla för att kunna få bidrag: