Integrationsaktiviteter

Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer inom Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra aktiviteter som syftar till att underlätta kontakter mellan nyanlända och föreningslivet i kommunen.

Ansökan

Ansökan om bidrag och redovisning av bidrag till tillfälliga integrationsaktiviteter görs via e-tjänst.