Kulturbidrag

I Hudiksvalls Kommun kan du söka bidrag för kulturprojekt och evenemang.

Bidrag utgår ej till:

 • Verksamheter som anordnas i kommunala förvaltningars egen regi
 • Verksamhet som ingår i skolors, förskolors och andra institutioners ordinarie verksamhet och som enbart är avsedda för deltagare i den egna verksamheten
 • Kulturverksamhet som utgör del av egen utbildning
 • Produktion och utgivning av fonogram, CD-skivor, litteratur, tidningar, hemsidor på internet och tidskrifter
 • Produktion och sändning av radio-och tv-program
 • Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
 • Gästspel, turméer och resor utanför Hudiksvalls kommun
 • Religionsutövning, politisk verksamhet eller social verksamhet som får stöd via andra nämnder
 • Mat och fika
 • Modersmålsundervisning
 • Gymnasieskolornas projektarbeten
 • Personalkostnader för projektledare, vaktmästare etc