Tillfälligt arrangörsföreningsbidrag

Ändamål

Bidraget avser att ge föreningar och organisationer inom Hudiksvalls kommun möjlighet att genomföra kulturprogram, utvecklingsarbete och arrangemang med kortare framförhållning än till exempel det årliga arrangörsföreningsbidraget. Det tillfälliga arrangörsföreningsbidraget söks senast två månader innan projektstart eller evenemangsdatum.

Villkor och ansökan

Verksamhet för barn och ungdom är prioriterad. Ansökan tas emot löpande under året.