Ungkulturpengar

Ändamål

Om du är mellan 13 och 25 år och bor i Hudiksvalls kommun kan du söka pengar till ditt evenemang hos Hudiksvalls kommuns kulturavdelning. 

Villkor

Kulturevenemanget ska vara offentligt och vända sig till unga. Sök bidraget senast två månader innan evenemanget ska äga rum. Ansökan tas emot löpande under året.