Ungkulturpengar

Om du är mellan 13 och 18 år och bor i Hudiksvalls kommun kan du söka pengar till ditt kulturevenemang. Evenemanget ska vara offentligt och vända sig till unga för att du ska kunna ta del av bidraget.

Du kan söka max 10 000 kronor. Sök bidraget senast två månader innan evenemanget ska äga rum. Ansökan tas emot löpande under året.

Förutsättningar för bidraget

Målet med ungkulturpengar är att stimulera ungdomars kreativitet som ska ge verksamheter som präglas av mångfald och variation.

  • Verksamheten eller arrangemanget måste vara offentligt samt initierat och riktat till ungdomar.
  • Verksamheten eller arrangemanget ska genomföras i Hudiksvalls kommun.
  • Du kan ansöka högst två gånger per år
  • Du kan bara ansöka en gång för ett och samma projekt

Du kan söka ungkulturpengar för olika typer av verksamhet, till exempel att dansa, skriva, filma, arrangera en konsert, spela, jonglera, steppa, måla, sy, göra en utställning eller skapa en mötesplats.

Evenemanget får inte ha ett rasistiskt, diskriminerande och/eller kränkande förhållningssätt.

Ansökan