Idéburet offentligt partnerskap, IOP

Vid sidan av kommunens föreningsbidrag kan kommunen och föreningslivet teckna avtal, Idéburet offentligt partnerskap – IOP.

Utgångspunkten är ett ömsesidigt behov och ett gemensamt mål. Föreningen har ibland bättre förutsättningar än kommunen att lösa uppgiften genom till exempel kontaktnät och lokal förankring. Kommunen kan ha resurser som föreningen har behov av, till exempel kontakter, kompetens eller lokaler. IOP är ett långsiktigt engagemang med en ömsesidig dialog utifrån de olika aktörernas förutsättningar.

Vill du veta mer om IOP? Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen, strateg för social hållbarhet.

Vägledning för idéburet offentligt partnerskap