Aktuella Idéburna Offentliga Partnerskap, IOP

Hudiksvalls kommun har bland annat avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, för:

Hälsinge Låtverkstad

Hälsinge Låtverkstad med Studieförbundet Bilda Mitt. Här får unga fördjupa sitt musicerande inom folkmusikgenren samtidigt som Hälsinglands musikskatt bevaras till framtida generationer. Kontakta Kultur- och fritidschefen om du vill veta mer.

Hitta ut

Hitta ut med orienteringsklubbarna Hudiksvalls OK, Forsa OK och OK Dellen. Friskvårdsprojektet syftar till att fler människor hittar ut i sin närmiljö och upptäcker ett nytt sätt att motionera på med hjälp av karta och modern teknik. Kontakta Kultur- och fritidsförvaltningens Fritidsutvecklare om du vill veta mer.

Stöd till arbetsintegrerade sociala företag

Stöd till arbetsintegrerade sociala företag med Coompanion Gävleborg. Människor med arbetshinder och som inte kommer in på arbetsmarknaden av egen kraft erbjuds arbete och meningsfull sysselsättning i arbetsintegrerade sociala företag. Kontakta Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetschef för arbete och integration om du vill veta mer.

Stöd till ensamkommande ungdomar

Stöd till ensamkommande ungdomar med föreningen ”Asylkommitten”. Ensamkommande ungdomar, som ännu inte fått besked om asyl eller fått ett avvisningsbeslut som överklagats, skapas möjlighet att fortsätta sina studier på Bromangymnasiet. Genom samarbetet får de boende och viss tillsyn under studietiden. Kontakta kommunchefen om du vill veta mer.

Brottsofferjouren Hudiksvall-Nordanstig

Brottsofferjouren erbjuder samtalsstöd och har vittnesstödjare som ger stöd vid Tingsrätten i Hudiksvall för vittnen och målsäganden. Brottsofferjourens stöd är ett viktigt komplement till vad kommunen som myndighet kan erbjuda individer som blivit utsatta för eller bevittnat ett brott. Kontakta Social- och omsorgsförvaltningens enhetschef för Vuxna och äldre om du vill veta mer.

Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig

Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig är en paraplyorganisation som samlar intresseföreningar inom området funktionsnedsättning och sjukdomar. Personer med funktionsnedsättning har generellt en sämre situation i samhället och deras erfarenheter är viktiga när kommunen planerar sina verksamheter och insatser. De arenor som finns för personer med funktionsnedsättning är därför viktiga för kommunen att värna. Kontakta Social- och omsorgsförvaltningens tillgänglighetsstrateg om du vill veta mer

Hela Människan

Hela Människan är en ideell organisation med kristna kyrkor och församlingar i Hudiksvall och Nordanstig som huvudman. Hela Människan bedriver verksamhet som riktar sig till personer i utanförskap i Hudiksvalls kommun. Målsättningen är att genomföra åtgärder som kan leda till minskat missbruk och beroende i kommunen. I Hudiksvall erbjuder man en öppen träffpunkt där alla är välkomna så länge reglerna följs. Kontakta Social- och omsorgsförvaltningens enhetschef för Vuxna och äldre om du vill veta mer.

IOGT-NTO

Nyktra mötesplatser är viktiga både för personer med en bakgrund inom missbruk och personer som vill leva ett nyktert liv och inte känner sig bekväma i det ordinarie utelivet. Nyktra alternativ är också mycket viktigt i det förebyggande arbetet. IOGT-NTO kan därför fylla en viktig funktion för kommunens medborgare. Kontakta Social- och omsorgsförvaltningens enhetschef för Boende och öppenvård om du vill veta mer.

Kvinnojouren Vändpunkten

Våld mot kvinnor och barn är ett samhällsproblem som berör många och leder till stort lidande för individen. När en kvinna är utsatt för våld i nära relation berörs också hela kvinnans nätverk. Uppdraget är att tillsammans stötta kvinnor och barn som på olika sätt utsatts för förtryck, våld och/eller hot av närstående. Kontakta Social- och omsorgsförvaltningens enhetschef för Vuxna och äldre eller Centrum mot våld om du vill veta mer.

Hudiksvalls natthärbärge

Bostadslöshet är ett samhällsproblem som är mycket komplicerat. Personer som lever i bostadslöshet har ofta en missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa i grunden. Hudiksvalls natthärbärge fyller en viktig funktion för människor som inte har någonstans att ta vägen. Målet för verksamhetens och kommunens samverkan är att bryta utanförskapet för så många som möjligt. Kontakta Social- och omsorgsförvaltningens enhetschef för Mottagningsteam om du vill veta mer.

RSMH Ljusglimten

RSMH står för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och deras medlemmar är människor med erfarenhet av psykisk ohälsa, endera som anhörig eller genom egen erfarenhet. Syftet med partnerskapet är erbjuda en utsatt grupp ett socialt sammanhang som ligger utanför myndighetsåtgärder. Kontakta Social- och omsorgsförvaltningens enhetschef för Vuxna och äldre om du vill veta mer.