Julkalender - En kulturhistorisk betraktelse

Julkalender med luckor 1-24

Bilden är enbart en illustration av julkalendern. Du hittar de öppningsbara luckorna längre ner på sidan.

I den här julkalendern vänder vi blicken mot kulturhistoriska platser och händelser i Hudiksvalls kommun. Under 1-24 december kommer du varje dag klockan 07.00 kunna öppna en ny lucka i kalendern.

Med den här kalendern hoppas vi kunna väcka ditt intresse för vår gemensamma historia, stärka känslan av tillhörighet och lyfta fram det unika i vår kommun. Det här är ett steg i vårt gemensamma arbete med att uppmärksamma kommunens gestaltade livsmiljöer, för att skapa ett attraktivt och hållbart samhälle. Julkalendern finns också tillgänglig fysiskt i foajén utanför biblioteket på Kulturhuset.

Gestaltad livsmiljö är både något fysiskt och ett synsätt. Det rör såväl ny bebyggelse som befintlig, såväl hus som det gröna och mellanrummen. Från de stora landskapen till dörrhandtaget, samt hela processen från en översiktlig planering till genomförande och förvaltning.