Värdefull natur

Stort klapperfält vid Fågelhällan i nordostlig riktning med skog på båda sidor klarblå himmel.

Hudiksvalls kommun med Dellensjöarna i mitten har en rik natur- och kulturbygd med blånande berg, djupa skogar, otaliga sjöar, ett småbrutet odlingslandskap och en intressant havskust. Naturen är mycket varierad och bjuder på allt från klapperstensfält och grottor till gammelskog och hasselbuskbestånd. Det finns med andra ord gott om värdefull natur att njuta av.

Högt belägen klarvattensjö med träd på stranden, stora stenar i vattnet närmast stranden  och berg i horisonten. Blå himmel med vita moln.

Kommunens arbete med naturvård beskrivs i naturvårdsplanen. Mål som berör naturvård återges i de lokala miljömålen. All natur är visserligen värdefull på sitt sätt men här presenterar vi några av de naturområden som har särskilt höga värden, både naturmässigt men även socialt och kulturellt. Dessa områden återfinns även i vår naturvårdsplan.

Vacker hagmark i sydsluttning ner mot Hornån med blommor närmast kameran.. Längre ner finns en grå lada och träd utspridda över fältet.

Om du vill besöka något naturområde rekommenderar vi i första hand att du besöker naturreservat och kulturreservat, dessa är skyltade och därmed enkla att hitta till. Välkommen ut i vår värdefulla natur! 

Kommunalt naturreservat, Sofieholmforsen

Naturreservat belägna inom Hudiksvalls kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturreservat belägna inom Hudiksvalls kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidorna om värdefull natur har tagits fram med hjälp av stadsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg.

Läs mer om Lokala naturvårdssatsningen (LONA)