• Start
  • » Utbildning & arbete
Glada personer framför världskarta

Utbildning och arbete

I Hudiksvalls kommun finns goda förutsättningar till livslångt lärande och utveckling. Den röda tråden löper från förskolan, genom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Med 3 800 anställda är Hudiksvalls kommun en stor arbetsplats, faktiskt kommunens största.

Vi arbetar med det som är viktigt i människors vardag och det arbete vi utför måste hålla hög kvalitet. Därför jobbar vi hela tiden med utveckling, såväl av personalen som av verksamheten.

Det ställs stora krav på den som arbetar i kommunens verksamhet. Först och främst krävs personlig lämplighet och goda yrkeskunskaper och för många arbeten även högskoleutbildning. Att arbeta i offentlig sektor innebär dessutom att svara upp mot krav från brukare, lagstiftning, granskande myndigheter och ibland även media.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till E-tjänster för förskola och skola
Bildlänk till Jobba hos oss

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050