Nyheter

  • Vill du bygga på Djupestrand?

    28 juni 2016 - Kommunen vill att intresserade byggherrar senast den 31 augusti 2016 beskriver hur de vill utforma bostäderna, bland annat vad avser storlek, antal, upplåtelseform och prisnivåer.

  • Bergstäkter klassas som Sevesoanläggningar

    23 juni 2016 - Sevesolagstiftningen gäller numera även bergtäkter som vid något tillfälle laddas med mer än 10 ton sprängämne. I Hudiksvall bedrivs bergtäktverksamhet som omfattas av den så kallade Sevesolagstift...