Ombyggnation av resecentrum/Stationsgatan, Hudiksvall

Publicerad den 05 april 2024

Den nya pendlarparkeringen vid resecentrum beräknas öppna våren 2024.

  • Parkeringen är till för de som pendlar med kollektivtrafiken. Den kommer att förses med 16 laddplatser för elfordon.
  • Parkeringen kommer att vara öppen vardagar utom vardag före söndag och helgdag mellan klockan 05-24. Det blir parkeringsförbud under natten, mellan 24-05. Vardagar före söndag och helgdag samt söndag och helgdag är det även tillåtet att parkera under natten (mellan klockan 24-05).

Flera åtgärder i projektet

Arbetet med projektet som kallas resecentrum startade hösten 2022. I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa fem nya stationslägen, fräscha upp och modernisera intilliggande gångstråk med taktila plattor, nya grönytor samt informationstavlor för resenärer.

Stationsbyggnaden fräschas upp och byggs om för att skapa en tryggare och trevligare miljö för resenärer och förbipasserande. I samma skede bygger vi om de tidigare dockningsstationerna och intilliggande körytor till en ny pendlarparkering med ett 70-80 tal parkeringar, varav ett antal med ladd-stationer för elbilar, fler korttidsparkeringar för upphämtning/avlämning av resenärer, nya grönytor med mera.