Nyheter

 • 20 mars 2019
  nyhetsbild
  Vill du hjälpa en medmänniska?
  Vi söker gode män och förvaltare till medmänniskor med hjälpbehov. Du behöver ingen speciell utbildning, men bör ha goda kunskaper i vardagsekono...
 • 20 mars 2019
  Välkommen till föreningsmässa!
  Tillsammans med Delsbo Byaråd arrangerar Hudiksvalls Kommun, Kultur och fritids-förvaltningen, Föreningsmässa 2019. Under dagen erbjuder ett 30-t...
 • 19 mars 2019
  Förbättrade rutiner ska förhindra fakturafel
  Tekniska nämnden beslutade i dag att be kommunens revisorer att titta på rutinerna kring upphandling och fakturahantering inom VA-enheten. Anled...
 • 19 mars 2019
  nyhetsbild
  Kulturpepp
  Inspiration, pepp och tips för dig som på något vis är sugen på att ta ditt kulturintresse eller kulturprojekt till en ny nivå! Oavsett om du sy...
 • 19 mars 2019
  Att finna och utveckla talang
  Föreläsning med Johan Fallby Hudiksvalls kommun och SISU Idrottsutbildarna hälsar dig som är ledare, tränare, aktiv eller övrigt intresserad ino...
 • 19 mars 2019
  Näthatshjälpen
  Välkommen till en träff om hat och hot online samt hur ni genom verktyget Näthatshjälpen kan få råd och handledning. Näthatshjälpen är ett digit...
 • 15 mars 2019
  nyhetsbild
  Undersökning som ger våra äldre en röst
  I mars skickar Socialstyrelsen ut undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre...
 • 14 mars 2019
  nyhetsbild
  Ändrade priser för hushållsel på kommunens äldreboenden
  Vi har sett över el-priserna för alla som bor i kommunägda äldreboenden. Anledningen är att kostnaderna skiljer sig mellan äldreboenden i kommune...
 • 14 mars 2019
  nyhetsbild
  Är du utsatt för våld?
  Är du under 20 år och utsatt för våld i en nära relation? Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, som genomförs är ett samarbete mellan Jämstä...
 • 14 mars 2019
  Plugga till lärare och arbeta med lön – under hela studietiden
  Utbilda dig till lärare samtidigt som du undervisar i skolan och får lön – under hela studietiden. Det är en satsning som Hudiksvalls kommun nu g...
 • 12 mars 2019
  Havsläge Hudik – vad händer?
  Det vi gör nu är att riva de kvarvarande byggnaderna på Kajen. Vi håller också på att färdigställa ett förordningsunderlag för nästa etapp som ha...
 • 12 mars 2019
  Säkerhetsbrister i kommunens personalsystem
  Igår avslöjade Dagens Nyheter att det finns allvarliga brister i säkerheten i Heroma, det personalsystem som bland annat Hudiksvalls kommun använ...
 • 07 mars 2019
  nyhetsbild
  Ingen vill ha plast på åkrar
  I stickprovet på sopor i Hudiksvall ser vi att det är 98 % matavfall i de bruna påsarna för matavfall. Det är bra sorterat! Det som hamnar fel i...
 • 04 mars 2019
  nyhetsbild
  Ansök till feriearbete sommaren 2019
  Har du en tonåring där hemma som letar sommarjobb? Eller kanske känner du någon som går ut årskurs 9, år 1 eller 2 på gymnasiet och som är skrive...
 • 01 mars 2019
  Medarbetare kritiserar arbetssituationen på vård- och omsorgsboende
  I ett brev till kommunledningen framför fyra medarbetare på ett av våra vård- och omsorgsboenden kritik gällande sin arbetssituation. De berättar...

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050