Synpunkter och klagomål

Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla och förbättra verksamheten. När du talar om vad du tycker hjälper du oss att bli bättre!

Genom denna sida går det inte att överklaga myndighetsbeslut.

Välj ett område

Frågor och svar angående synpunktshanteringen

Det är viktigt att du känner till att allt du skriver till kommunen blir en allmän handling. Många av våra allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag när allmänna handlingar blir hemliga och sekretessbelagda.

Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter och klagomål.

När det gäller vissa verksamheter går det bra att lämna synpunkter via en blankett istället för digitalt. Du hittar blanketterna här nedanför.

Förskola och skola

Hälsoskydd

Stöd och omsorg - äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg

Ja, genom medborgarförslag kan du som medborgare i Hudiksvalls kommun vara med och påverka det som händer i vår kommun.

Läs mer om och hur du gör för att lämna in ett medborgarförslag:

Medborgarförslag

För att skydda dina personliga uppgifter kan i förekommande fall handlingen eller delar av den sekretessbeläggas, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter:

Om personuppgifter