Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträden och anslagna protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnd när de är justerade och övrigt anslagen information.

Anslagstavla (anslagstavlan.hudiksvall.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under tiden protokollen och delegationsbesluten ligger uppe på anslagstavlan kan de överklagas.

Vem får överklaga?

Du måste vara folkbokförd i Hudiksvalls kommun eller äga fast egendom i kommunen för att få överklaga. Du behöver inte vara personligen berörd av beslutet.