Tillgänglighetsredogörelse för hudiksvall.se

Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur hudiksvall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Det är Hudiksvalls kommun som står bakom den här webbplatsen och vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker hudiksvall.se. Vi vill att kommunens digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Hudiksvall.se är delvis förenlig med nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Läs mer om WCAG 2.1:

Läs mer om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hudiksvall.se som inte är tillgängligt för dig, kontakta vårt Servicecenter genom att:

 • Ringa:

0650 - 19 000

 • Skicka e-post till:

kommun@hudiksvall.se

 • Besöka Servicecenter på Trädgårdsgatan 4 i Hudiksvall eller Torggatan 1 i Delsbo.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så får vi veta att problemet finns.

Du kan rapportera brister antingen genom att använda Tyck till-knappen som finns längst ner på varje sida eller skicka e-post till: kommunikation@hudiksvall.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bristande förenlighet med lagkravet

Genomgående problem för webbplatsen i sin helhet är:

1.1.1 (A) Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Webbplatsen har överlag bra textalternativ till alla bilder. Enstaka videor av komplementkaraktär kan sakna sammanfattningar i text.

1.2.2 (A) Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

All video textas, dock är texten inbränd och erbjuds inte i separat textversion.

1.2.5 (AA) Syntolka videoinspelningar

Idag sker ingen syntolkning av videomaterial.

1.3.1 (A) Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Det finns vissa äldre sidor som har listor med länkar, men där listan inte är markerad som länklista med hjälp av <ul> <li> taggar.

1.3.2 (A) Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla

Det förekommer dokument på webbplatsen där läsordningen riskerar att vara ologisk för hjälpmedel.

1.4.4 (AA) Se till att text går att förstora utan problem

När man zoomar in på text kan kontaktknappen som visas på samtliga sidor lägga sig över text.

1.4.5 (AA) Använd text, inte bilder, för att visa text

Flödesschemat för ansökan om alkoholtillstånd för restaurang är idag en bild som innehåller stora mängder text utan faktiskt textalternativ.

1.4.10 (AA) Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

Det förekommer problem med att vissa element blir avklippta. Test utfört med 1280 pixlar brett webbläsarfönster zoomat till 400 procent. 

 • Loggan i sidhuvudet blir avklippt vilket gör att ”Hudiksvalls kommun” inte går att utläsa.
 • Googles ReCaptcha som finns i ”Tyck till om sidan” plusboxen på alla sidor blir avklippt vilket medför att användare inte ser ”Terms” länken.

1.4.11 (AA) Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

Den ljusgrå färg som används på expanderbara fält och menyalternativ uppfyller inte kontrastkravet på 3:1 gentemot den vita bakgrunden. Fälten innehåller dock ett svart plustecken mot vit bakgrund som indikerar att man kan klicka på dem för mer information.

1.4.12 (AA) Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

Kontaktknappen som visas på samtliga sidor kan lägga sig över text och annat innehåll vid förstoring eller annan ändring av sidans utseende.

1.4.13 (AA) Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla

Rutan för att ställa in inställningar för cookies erbjuder inte möjligheten att med enbart tangentbordet skifta reglage mellan "ja" och "nej".

2.1.1 (A) Utveckla system så att det går att hantera med enbart tangentbordet

Rutan för att ställa in inställningar för cookies erbjuder inte möjligheten att med enbart tangentbordet skifta reglaget mellan "ja" och "nej".

2.4.2 (A) Skriv beskrivande sidtitlar

Vissa sidor om specifika verksamheter har verksamhetens namn som sidtitel, snarare än innebörden i deras service. Vissa sidtitlar är generella och inte tillräckligt beskrivande av sidans inriktning.

2.4.4 (A): Skriv tydliga länkar

 • Länkar till dokument: Det förekommer länkar till dokument som saknar information som är viktigt för användare som använder hjälpmedel. Det saknas information om att filer öppnas i nytt fönster/laddas ner samt storlek på dokumentet.
 • Övertydliga länkar: Det förekommer enstaka för långa och övertydliga länktexter på vår webbplats, vilket försämrar upplevelsen för skärmläsaranvändare. Exempelvis innehåller vissa länktexter förklaringar som "Länk till" och "Klicka här".

2.4.6 (AA) Skriv beskrivande rubriker och etiketter

När cookie-dialogen visas börjar sidan med en H2. Cookie-dialogen bör komma efter sidans rubrik (H1) för att få en korrekt ordningsföljd.

2.4.7 (AA) Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

När sökknappen är fokusmarkerad visas detta genom en blå markering som inte uppfyller kontrastkraven mot den röda knappen. Vid tangentbordsnavigering får sidans kontaktuppgiftsrubrik fokus innan man når innehållet, men fokuset på denna rubrik visas inte visuellt.

3.1.2 (AA) Ange språkförändringar i koden

För att underlätta för hjälpmedel ska språkförändringar markeras med attributet lang i html-koden. Denna typ av förändringar markeras inte på webbplatsen idag, vilket påverkar både vissa enskilda ord och fraser samt sidor. Exempelvis sidan ”Translation/översättning hudiksvall.se" innehåller text på engelska men den markeras inte med lang-attribut vilket medför att skärmläsare försöker läsa upp texten på svenska.

Translation/översättning hudiksvall.se

3.2.3 (AA) Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Funktionen för att söka efter vilka tider för sophämtning som gäller för en adress överensstämmer idag inte med webbplatsens färgschema i övrigt.

3.3.1 (A) Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Vid felmeddelanden i formulär skickas användaren högst upp eller längst ner på sidan, snarare än till själva felmeddelandet. Felmeddelanden i sig utmärker sig inte nämnvärt från sidans övriga design.

4.1.2 (A) Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Iframe saknar title-attribut: En iframe är ett element på en sida som laddar in innehåll från en annan sida eller webbplats. En sådan ska ha ett unikt titel-attribut för att beskriva dess innehåll. Webbplatsen har iframes i form av bilder och filmer som saknar en unik, tillgänglig etikett (title-attribut).

Plan för att åtgärda bristerna på hudiksvall.se

Ovan brister planeras att åtgärdas löpande.

Vår webbplats har en del dokument och blanketter som inte uppfyller kraven. Genomgående problem för våra dokument och blanketter är:

 • Dokument saknar en titel som beskriver dess ämne eller syfte.
 • Dokument använder inte taggat format eller använder taggar på ett felaktigt sätt.
 • Innehåll kommer inte i en meningsfull ordning.
 • Bilder av text används för att förmedla information
 • Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig.
 • I en del dokument finns det innehållsbärande bilder som saknar (eller har felaktiga) textalternativ som förmedlar samma information som bilden i det aktuella sammanhanget.
 • Det maskinläsbara namnet på en komponent i ifyllningsbara fält är inte samma som den synliga texten för komponenten.
 • Vissa kryssrutor i ifyllningsbara fält saknar maskinläsbart namn.
 • Inskannade dokument saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.

Plan för att åtgärda bristerna i dokument och blanketter

För att åtgärda tillgänglighetsbristerna i våra dokument och blanketter har vi lagt upp följande plan:

 • Vi väljer i första hand att lägga information på webbsidor istället för i dokument.
 • Blanketter kommer successivt att bytas ut till e-tjänster.
 • Vi har tagit fram nya wordmallar som uppfyller tillgänglighetskraven.
 • Vi kommer göra en inventering av våra dokument och blanketter och sammanställa de dokument och blanketter som har ett administrativt syfte. Administrativt syfte innebär dokument som stöder Hudiksvalls kommuns kärnverksamhet på ett eller annat vis. Dessa dokument och blanketter kommer vi åtgärda så snabbt som möjligt genom att lägga in i de nya wordmallarna.

Vi textar numera i stort sett all film vi publicerar på hudiksvall.se, men vår webbplats har också en del gamla filmer och efterpublicerade livesändningar som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Genomgående problem för våra filmer är:

 • Vi har ingen syntolkning av filmer.
 • Inspelningar från kommunfullmäktiges sammanträde och andra livesändningar, som sedan publiceras i efterhand, textas eller syntolkas inte.
 • Hudiksvalls kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för kommunfullmäktiges sändningar. Idagsläget finns det inte resurser för manuell textning av kommunfullmäktiges sändningar.

Viss typ av innehåll undantas från lagen. Innehåll som vi därför inte kommer åtgärda är:

 • Filmer utan administrativt syfte som publicerats före den 23 september 2020.
 • Dokument utan administrativt syfte som publicerade före den 23 september 2018.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
 • Kartor som ej syftar till navigering är undantagna från lagkraven på tillgänglighet.

Inom Hudiksvalls kommun tillhandahåller vi olika e-tjänster. Tillgänglighetsredogörelsen för våra e-tjänster hittar du i vår e-tjänstportal:

Tillgänglighetsredogörelse e-tjänster (e-tjänster.hudiksvall.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur vi testat webbplatsen

Löpande tillgänglighetskontroll

Vi använder webbpubliceringsverktyget Sitevision som innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar upp många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Vår externa leverantör har enligt avtal levererat mallar enligt nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Inledande granskning av extern part

Våra utvecklare (konsult) har gjort en tillgänglighetsgranskning av hudiksvall.se. Tillgänglighetsgranskningen är gjord utifrån punkterna i WCAG 2.1 nivå AA.

Analysverktyg som de använde i testet:

 • Axe
 • Lighthouse
 • Accessibility Insights
 • Wave
 • Web Developer add-on
 • Sitevisions inbygda tillgänglighetskontroll

 Skärmläsare som de använde i testet:

 • NVDA
 • Narrator

Bedömningen gjordes den 8 juni 2022.

Uppdatering av tillgänglighetsredogörelse

Denna redogörelse uppdateras årligen genom intern självskattning. Senaste uppdatering skedde 30 oktober 2023.

Tillgänglighetsfunktioner på webbplatsen

Vi använder uppläsningstjänsten Readspeaker på webbplatsen. Läs om hur du använder Readspeaker för uppläsning av innehåll:

Uppläsning av webbplatsen