Nyheter

  • nyhetsbild

    Kreativt uppstartsmöte för projekt om framtidens skola

    18 augusti 2017 - Under torsdagen hölls uppstartsmöte av det projekt som innebär ett gemensamt arbete för att stärka framtidens skolmiljö, genom att utveckla både lärmiljön och digitaliseringen i skolan. Representan...
  • Utredningar för Ostkustbanan på gång

    26 juni 2017 - Det pågår en rad utredningar som förberedelse och underlag till nästa utställning av förslag till tematiskt tillägg till 2008 års översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan och inför Trafikverket...

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050