Nyheter

  • nyhetsbild

    Vem sköter vägen?

    05 januari 2018 - Vi får många frågor och synpunkter just nu som gäller vinterväghållning. Men det är inte alltid det handlar om vägar som kommunen ansvarar för. Vägnätet består av enskilda vägar, statliga eller kom...
  • nyhetsbild

    Ny avgift för förskola och fritidshem

    21 december 2017 - Från och med 1 januari 2018 kommer inkomsttaket för maxtaxa inom förskola och fritidshem att höjas. Det innebär att avgiften för barn i förskola och fritidshem höjs från samma datum. Det nya inkom...

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050