Nyheter

  • nyhetsbild

    Förhöjd risk för vårflod och höga flöden

    19 april 2018 - SMHI har utfärdat två varningar för höga flöden för södra Norrlands kustland. Dalarna omfattas av en 2-varning och för Hudiksvalls kommun gäller en klass 1-varning. -Vi följer utvecklingen noga sp...
  • nyhetsbild

    Elda majbrasa? Detta gäller!

    06 april 2018 - I en majbrasa får endast rent trä och trädgårdsavfall eldas. Målat eller impregnerat virke, möbler och plast mm, hör hemma på en återvinningsstation. Det ska finnas en ansvarig för varje majbrasa....

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050