Nyheter

  • nyhetsbild

    Elda majbrasa? Detta gäller!

    06 april 2018 - I en majbrasa får endast rent trä och trädgårdsavfall eldas. Målat eller impregnerat virke, möbler och plast mm, hör hemma på en återvinningsstation. Det ska finnas en ansvarig för varje majbrasa....
  • nyhetsbild

    Undvik vattenskador när snön smälter

    03 april 2018 - Med den stora mängd snö som ligger i vår kommun finns framöver risk för översvämningar när vädret blir mildare. Så länge nätterna är kalla, är avsmältningen långsam och då är riskerna för översvämn...

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050