Nyheter

  • nyhetsbild

    Rapporter om algblomning i kommunen

    27 september 2017 - Miljökontoret har på senare tid fått in två rapporter om algblomningar i kommunen. På båda platserna är de gröna och yttäckande. Vi bedömer att det sannolikt består av blågröna alger. Iakttagelsern...
  • nyhetsbild

    Hudiksvalls skolor får godkänt av Skolinspektionen

    20 september 2017 - Skolinspektionen genomförde under våren 2017 en stor inspektion av Hudiksvalls kommuns alla skolformer. Beslutet som nu har kommit visar att förskolan, grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymn...

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050