Nyheter

  • nyhetsbild

    Vill du hjälpa en medmänniska?

    20 mars 2019 - Vi söker gode män och förvaltare till medmänniskor med hjälpbehov. Du behöver ingen speciell utbildning, men bör ha goda kunskaper i vardagsekonomi, om hur samhället fungerar, ett gott omdöme och e...
  • nyhetsbild

    Undersökning som ger våra äldre en röst

    15 mars 2019 - I mars skickar Socialstyrelsen ut undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldr...

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050