Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Sex nya yrkeshögskoleutbildningar startar i Hudiksvall

Myndigheten för yrkeshögskolan kom med det positiva beskedet att sex nya yrkeshögskoleutbildningar kommer att starta i Hudiksvall under hösten 2017. Utbildningar som beviljats till Cul (centrum för utveckling och lärande) är; Behandlingspedagog, Integrationspedagog och Studiehandledare på modersmål med IKT-kompetens (informations- och kommunikationsteknik).

Alla yrkeshögskoleutbildningar är kopplade till bristyrken, vilket innebär att det är goda möjligheter till jobb efter genomförd utbildning. Det är första gången som det är möjligt att läsa till studiehandledare på modersmål med studieort, som riktar sig mot att jobba med nyanlända elever.

- Det känns jätteroligt att vi får möjlighet att utbilda en sådan viktigt personalgrupp till skolan som studiehandledare är. Under mina år som rektor i grundskolan har det varit en utmaning att tillsätta dessa tjänster. Jag ser fram emot att få starta denna utbildning, säger Signhild Eriksen Olsson, rektor Cul.

Behandlingspedagog och integrationspedagog är utbildningar som blir beviljade att starta ytterligare en gång, vilket visar på att det finns ett stort behov på arbetsmarknaden.

- Jag ser det här som ett kvitto på att det gett resultat, där alla som slutat fått arbete direkt efter utbildningarna till behandlings- och integrationspedagoger. Vi var fem av 25 utbildare som beviljades behandlingspedagog och för integration var det ännu tuffare: Tre av 24 fick ja till att starta, säger Pär Bergroth, rektor och ansvarig för kommunens yrkeshögskoleutbildningar.

Från den 20 februari går det att söka till utbildningarna på Cul via kommunens hemsida. Ansökningstiden pågår fram till den 15 april och utbildningarna startar 14 augusti.

Utbildningsföretaget Iftac i Hudiksvall som numera är en del av Hexatronic fick tre utbildningar; Optotekniker, IT-säkerhetstekniker och Systemingenjör Linux.

- Vi är glada åt att kunna fortsätta med viktig kompetensutveckling inom opto- och IKT-området, säger Karin Nygårds Skalman, VD Iftact.

Totalt beviljades Gävleborg tio yrkeshögskoleutbildningar. Kulturkommunikatör till Bollnäs, Skogstekniker till Ovanåker/Ljusdal, Processtekniker till Creando i Nordanstig och Lönekonsult till Plushögskolan/Affärshögskolan, med studieort Gävle förutom de sex som gick till Hudiksvall.