Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kattvikskajen tar form

Nu är det klart hur den nya stadsdelen Kattvikskajen kan komma att utformas.

Planutskottet beslutade på tisdagens möte att anta Strukturplanen och Stadsbyggnadsprinciperna. Principerna kommer att ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med detaljplaneförslag och gestaltning samt i dialogen med byggherrar.

- Nu har vi tagit det andra steget mot en ny attraktiv stadsdel precis vid havet i centrala Hudiksvall, säger Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Det kommer säker att ske förändringar under arbetets gång, men målet är att skapa en öppen och tillgänglig stadsdel med blandad och variationsrik bebyggelse med torg och många grönytor, en strandpromenad som binder samman Djupestrand med Kattvikskajen och siktlinjer som leder mot vattnet.

I det gamla hamnområdet byggs en ny vik som blir en naturlig oas mitt i stadsdelen. Planerna är att bostäderna ska bestå av minst 30 procent hyresrätter och 30 procent bostadsrätter, resten kan komma att styras utifrån efterfrågan.

- Efter som vi eftersträvar en blandad stadsdel är boendeekonomin en viktig fråga, säger Mikael Löthstam.

Det finns ett stort intresse för Kattvikskajen både bland byggare och bland människor som vill bo här. Stadsbyggnadsprinciperna och Strukturplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet.

- Vi håller högt tempo för att så snabbt som möjligt komma fram till byggstart och inflyttning, säger Mikael Löthstam. Parallellt pågår nu arbetet med detaljplanen och dialog med fastighetsbolag och andra intressenter. Kattvikskajen har högsta prioritet hos kommunledningen, det här kommer att bli en motor för hela kommunen och förstärker den positiva trenden vi nu befinner oss i.