Denna grågåsunge ringmärktes i Tyskland i år. Denna halsring är gul medan de som kommer användas i Hudiksvall är blå. Olika länder använder olika färger för att hålla isär olika forskningsprojekt. De nordiska länderna använder blå halsringar. Koden av bokstäver och siffror är individunik och tillåter avläsning med kikare på långa avstånd. När man ser en halsring finns det hemsidor och appar där man kan rapportera ringar. Foto: Helmut Kruckenberg

Märkning av grågäss 2017

Som en del i projektet ”Lillfjärdens Natur- och kulturområde utifrån ett ungdomsperspektiv” ingår ett försök att minska belastningen från det myckna antalet grågäss. I ett samarbete mellan svenska, tyska och holländska gåsforskare ska därför under perioden 14-17 juni, grågäss fångas in under ruggningen och ringmärkas. Fångsten och hantering av fåglarna skadar inte gässen men de upplever det som obehagligt. Efter fångsten kommer gässen släppas tillbaka till Lillfjärden men nu med en blå halsring runt halsen. Den störning grågässen upplever av att fångas kommer förmodligen göra att många av dessa fåglar väljer en annan ruggningsplats kommande år.

Att märka gäss med halsring är en forskningsmetod som används över hela världen och är väl etablerad. Gässen kan uppleva halsringen som lite obekväm första dagarna och man kan se fåglar försöka ta av den, vilket är omöjligt för dem att lyckas med. Men redan efter några dagar har de vant sig och ringen sitter kvar i resten av gåsens liv.

Tre av grågässen kommer också få en satellitsändare på sig som gör att de kan följas i realtid av forskare men det planeras också för att lägga ut detta på en publik hemsida. Detta för att den som vill ska kunna följa några av de gäss som man kan se i Hudiksvall under några sommarveckor under ett helt år. Idag vet ingen var grågässen vid Lillfjärden flyttar på vintern.