Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Eleverna kvar på Njutångers skola nästa läsår

Idag blev det klart att rektor Tina Fagerström har rekryterat en lärare till årskurs 6 på Njutångers skola. I och med det föll sista pusselbiten fallit på plats; bemanningen är tryggad och eleverna blir kvar på Njutångers skola läsåret 2017/2018. Tidigare har en lärare rekryterats till årskurs 4.

- Jag är väldigt glad över att vi har fått till en så här bra lösning, säger lärandenämndens ordförande Gerd Olsson.

Njutångers skola har inför höstterminen 2017 haft svårigheter att rekrytera legitimerade och behöriga lärare. Den 8 juni beslutade lärandenämnden att om inga tjänster tillsatts före 21 juni sker en utökad samverkan mellan Enångers och Njutångers skolor läsåret 2017/2018. Problem med att få tag på behöriga lärare är inte unikt för Njutångers skola, det ser likadant ut över hela kommunen och även på nationell nivå. Att rekrytera och behålla de eftertraktade legitimerade lärarna har länge varit ett prioriterat område för lärandenämnden.

- Nu börjar vi se resultat av vårt idoga arbete och jag får positiva signaler när det gäller bemanningen från flera skolor, säger Gerd Olsson. Vi satsar bland annat på att anställa annan personal som ger lärarna möjlighet att fokusera på att vara pedagoger och arbetar med rastaktiviteter. Att erbjuda obehöriga lärare att studera med lön samtidigt som man jobbar är ett annat sätt att trygga bemanningen i framtiden.