• Start
  • » Nyheter
  • » KS sa ja till översiktsplan om dubbelspår

KS sa ja till översiktsplan om dubbelspår

Publicerad den 5 december 2017

Kommunstyrelsen beslutade idag att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen för dubbelspår på Ostkustbanan med miljökonsekvensbeskrivning samt att godkänna förslaget till utställningsutlåtande. Planförslaget behandlar dubbelspårets dragning genom centrala Hudiksvall med bibehållet stationsläge.

Kommunfullmäktige tar ställning till frågan vid sitt sammanträde 18 december.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050